Per Anger Prize 2004

Per Anger-priset är instiftat i år av regeringen för att hedra minnet av Ambassadör Per Anger och delas ut för humanism och demokratifrämjande insatser. Pristagare kan vara personer eller grupper som utmärkt sig historiskt eller i vår omedelbara närhet.

Prisets formgivning

Formgivningen är skapad av arkitekterna och formgivarna Andreas Ferm och Jani Kristoffersen.

Den baseras på att i motiv och material lyfta fram den handling som är utmärkande för nomineringen av Per Anger-priset. Målet är att förmedla relationen mellan hand och hjärta, mellan en handling och dess drivkraft. Motivet föreställer två händer som omsluter och skyddar en sfärisk form.

Materialet är silver som perforerats och arbetats till en sfär. Den mängd silver som används vid framställandet av priset motsvarar vikten av ett mänskligt hjärta.

Nominering

Du kan själv nominera en person eller grupp för nästa års Per Anger-pris. Motivera ditt förslag så väl som möjligt tillsammans med kontaktinformation. Anonyma förslag beaktas ej. För nomineringshandlingar, kontakta oss på peranger@levandehistoria.se.

English summary

An English summary is available for download in PDF-format. Download all (zip-file). About Per Anger. About Gennaro Verolino. About the sculpture. Press compendium