Bill to declare Raoul Wallenberg Day in Sweden

Proposal for Parliamentary decision

The Parliament notifies the Government, as its opinion, what is adduced in the bill on introducing a Swedish Memorial Day in remembrance of Raoul Wallenberg.

Motives

Raoul Wallenberg is one of the most important Swedes in history. As a Swedish diplomat in Budapest he is said to have saved one hundred thousand Hungarian Jews from annihilation during World War II by issuing temporary Swedish passports. He was later arrested by Soviet forces and put in the notorious Lubjanka prison in the Soviet Union. The circumstances surrounding his death and his fate in a Soviet prison are still indistinct.

On October 5th 1981 Raoul Wallenberg was granted Honorary US Citizenship, an honor saved only to the British Prime Minister Winston Churchill at the time. Therefore, in the US, many states are proclaiming October 5th as Raoul Wallenberg Day. The day is a symbol of exceptional courage and humanitarian principles, which Wallenberg impersonated. Many other countries in the world such as Canada in North America and Argentina in South America have Memorial days in honor of Wallenberg. In Sweden, his home country, there is not a Memorial Day. Such a Memorial Day has to be established.

Stockholm, October 31st 2006

Birgitta Ohlsson (Liberal Party)
Fredrik Malm (Liberal Party)
Cecilia Wikström (Liberal Party)

Translation from Swedish: Elin Borg


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en svensk minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs minne.

Motivering

Raoul Wallenberg är en av historiens viktigaste svenskar. Som svensk diplomat i Budapest räddade han under slutet av andra världskriget uppemot 100 000 ungerska judar undan Förintelsen genom att utfärda tillfälliga svenska pass. Han arresterades senare av sovjetiska styrkor och placerades i det ökända Lubjankafängelset i Sovjetunionen. Omständigheterna kring hans död och öde i sovjetiskt fängelse står fortfarande oklar.

Den 5 oktober 1981 blev Raoul Wallenberg hedersmedborgare i USA, vilket enbart den brittiske premiärministern Winston Churchill blivit utsedd till före Wallenberg. I USA uppmärksammas därför i många delstater den 5 oktober som en officiell minnesdag för Wallenberg. Dagen ses symbolisera ett exceptionellt hjältemod och humanistiska principer som Wallenberg personifierade. Minnesdagar till Wallenbergs ära finns även i andra länder världen som Kanada i Nordamerika och Argentina i Sydamerika. I Sverige, hans hemland, finns ingen minnesdag. En sådan minnesdag bör införas.

Stockholm den 31 oktober 2006-11-09

Birgitta Ohlsson (fp)
Fredrik Malm (fp)
Cecilia Wikström (fp)